Aikuisneurologinen fysioterapia (Bobath)

Aikuisneurologinen fysioterapia (Bobath)

Aikuisneurologinen fysioterapia Bobath-lähestymistavan mukaan on keskus- ja ääreishermoston sairauksista johtuvien liikkumisen tai toimintakyvyn ongelmien helpottamiseen tähtäävää terapiaa. Kuntoutujille tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma moniammatillisesti. Fysioterapiassa ohjataan kuntoutujaa kehon ja raajojen mahdollisimman symmetrisiin toimintoihin manuaalisesti tai välineillä ohjaten ympäristö huomioiden.